ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

≥ นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม

และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

image2
image1
IMG_3929  image3 image4 image5
IMG_3933  IMG_3930
FullSizeRender1
 IMG_3932