นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพ ของ

นายสุพจน์ แสงเขียว ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส

และมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

แก่คู่สมรสของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

ณ เมรุวัดบ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_2117 IMG_2118 IMG_2116 IMG_2115