เปิดแล้ว !!! โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก >> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ คราวๆ

คลิก >> ดาวน์โหลดเอกสารชุดกู้

ติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
สอบถามรายละเอียดโครงการ.
โทร./โทรสาร.045-643-945
โทร.045-616-823 ต่อ 101-107

*หมายเหตุ  เป็นสินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี (วงเงินกู้ 700,000 กู้จากเงินสงเคราะห์ครอบครัว)     กรณีที่ต้องการกู้เงิน ให้ทายาทหรือผู้เกี่ยวข้องต้องมาทุกคน (บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร)

CCI25102559CCI25102559_0001

CCI25102559_0002

CCI25102559_0003

CCI25102559_0005 CCI25102559_0006 CCI25102559_0007