น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

1.25601025_๑๗๑๐๒๗_0009

2.25601025_๑๗๑๐๒๗_0026

3.25601025_๑๗๑๐๒๗_0016

4.25601025_๑๗๑๐๒๗_0024

5.25601025_๑๗๑๐๒๗_0029

6.25601025_๑๗๑๐๒๗_0053

7.25601025_๑๗๑๐๒๗_0061

8.25601025_๑๗๑๐๒๗_0067

9.25601025_๑๗๑๐๒๗_0004

10.25601025_๑๗๑๐๒๗_0012

11.25601025_๑๗๑๐๒๗_0033

25601025_๑๗๑๐๒๗_0027

25601025_๑๗๑๐๒๗_0038