นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มลูกจ้างประจำส่วนราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มลูกจ้างประจำส่วนราชการ ในการประชุมสามัญลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค., ข้อมูลต่างๆของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ ห้องประชุมเมืองรักษ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

IMG_3426 IMG_3502IMG_3427