มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางประจูล ภูกองไชย

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางประจูล ภูกองไชย
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 504385 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8751