มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางธัญญพัทธ์ เนติวิชัยรัตน์ สมาชิก ช.พ.ส. 92062 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางธัญญพัทธ์ เนติวิชัยรัตน์
เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 92062 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8789