นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๐๘/๒๕๕๙

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายอำเภอ

ทุกอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๐๘ / ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG_0987

IMG_0989

IMG_0990

IMG_0991