นางปรียากร นวลสังข์ และ นางสาวดาราวรรณ ประทีปทอง เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม