นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองศิริราชย์ครบ ๗๐ ปี