เดินหน้า MOU ความร่วมมือจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

⇒ เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อตกลงในการสวัสดิการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ, ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการและนักศึกษาจากโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

1 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0019

2 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0023

3 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0024

4 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0026

5 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0039

6 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0041

8 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0046

9 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0038

10 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0053

11 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0056

12 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0058

13 MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0065